Vad är en värmepump?

Hur fungerar en värmepump?
En värmepump är en värmare som använder termisk energin från miljön för att värma byggnader. Till skillnad från uppvärmning av olja eller gas bränner det inte råmaterial. Istället fungerar värmeproduktionen genom en komplex teknisk process.
För att uttrycka det enkelt, kan man säga att värmepumpen fungerar som ett kylskåp, bara tvärtom. I båda höjs termisk energi till en högre nivå vid låga temperaturer. Denna process gör att kylskåpets insida är sval och värmepumpen säkerställer att du kan använda miljöns värme för uppvärmning.

Varför är en värmepump bra?
Helt enkelt: en värmepump sparar energi och uppvärmningskostnader, gör dig oberoende av fossila bränslen och motsvarande prisfluktuationer, sparar fossila resurser och fungerar koldioxidfri. Finansiering av en värmepump kan subventioneras av statliga medel och driften av värmepumpar är lågt underhåll.
Kort sagt: du sparar pengar, tid och nerver och skyddar miljön.

Värmepump i en gammal byggnad?
Modernisering med en värmepump är effektiv även i gamla byggnader och rekommenderas definitivt under vissa förhållanden. Olika faktorer måste beaktas.
Värmepumpar är särskilt ekonomiska när värmeströmstemperaturen är låg. Detta är möjligt tack vare stora områden (helst ytvärmesystem) och god isolering. En energieffektiv renovering (moderna fönster, isolerad fasad) och golvvärme kan därför vara en förutsättning för effektiv drift av värmepumpen i den gamla byggnaden.
Gör ett test!
Du kan enkelt testa om en värmepump kan värma billigt i din gamla byggnad:
• Ställ flödetemperaturen på 40 grader på en mycket kall dag.
• Slå på alla termostater.
• Kommer huset att vara trevligt och varmt? Då kan en värmepump i din gamla byggnad vara värd utan större renoveringsåtgärder.
• Förblir huset kallt? Kontakta oss! Vi bestämmer värmebelastningen. Ibland räckte det att byta ut några radiatorer för att förbättra förutsättningarna för att använda en värmepump.
Om du kommer fram till slutsatsen att det är dags för en värmepump i Göteborg så finns massor med bra företag för planering och installationen.

Vilka är de olika typerna av värmepumpar?
Inte varje värmepump passar för varje hus. Den avgörande faktorn är särskilt den tillgängliga miljöenergikällan.
• Luftvärmepumpar använder utomhusluften som värmekälla.
• Salt- eller underjordiska värmepumpar använder marken eller den konstanta temperaturen i marken som värmekälla.
• Vattenvärmepumpar använder grundvatten som värmekälla.
• Frånluftsvärmepumpar extraherar värme från inomhusluften.

Vilken värmepump är rätt?
Valet av den optimala värmepumpen kan bestämmas genom att svara på några frågor.
• Är byggnadens väggar, fönster och dörrar tillräckligt isolerade eller hur hög är värmeförlusten i huset?
• Är det till exempel möjligt att borra en jord eller är de geologiska förhållandena lämpliga för en geotermisk värmepump?
• Hur stor bör värmepumpen vara eller hur många kvadratmeter ska värmas upp?
• Bör varmt vatten tillhandahållas?
• Är en inomhusinstallation möjlig eller är en utomhusinstallation mer lämplig?
• Kan befintliga eller framtida byggtekniska komponenter integreras?
• Anslutning av befintliga värmegeneratorer vid toppbelastningar på vintern (så kallad bivalent drift, till exempel anslutning av en gaskondenseringspanna)?
• Finns det ett solsystem eller är det planerat?
Vi tror att du kommer att gynnas av en värmepump i Stockholm, kontakta närmaste och bästa leverantör så snabbt som möjligt.