stambyte

Renovera vattenledningar: vilka kostnader kan förväntas?

Inhemska dricksvattenledningar har en begränsad livslängd, vilket är ännu kortare för äldre rör än för moderna. Förutom möjliga renoveringsmetoder, där vattenledningarna kan förbli i väggen, förnyas i de flesta fall gamla vattenledningar helt. Kostnadskontrollsexperten förklarar kostnaderna för en sådan förnyelse i vår detaljerade intervju. Vad kostar ersättningen av vattenledningar? Kostnadskontrollsexpert: När du byter ut vattenledningar i huset, som med allt renoveringsarbete när det kommer till vatten, finns det många olika sätt att uppnå ditt mål. Vilken rutt som väljs beror alltid på de lokala förhållandena. Man måste först skilja mellan: • huruvida de gamla vattenledningarna ska ersättas av en ny installation • om de gamla vattenledningarna ska kopplas bort och nya installeras • om nya vattenledningar ska installeras på gipsen • om de nya vattenledningarna ska installeras under en vägginstallation • om hela installationen eller endast vissa delar ska bytas ut • huruvida endast ett enda vattenrör bör bytas ut vid behov Att ersätta gamla rör med nya är på grund av rörens svåra tillgänglighet ofta dyrare än en fullständig ominstallation. Den här rutten väljs därför inte alltid – möjligen bara i delområden där rören faktiskt är fritt tillgängliga. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig med erat stambyte i Stockholm. Det finns även företag som utför stambyte i Malmö. Det är ofta lättare att helt enkelt koppla bort gamla vattenledningar och installera nya och välja en individuellt planerad, ny rutt. Beroende på de lokala förhållandena måste kostnader i intervallet cirka 300 kronor per kvadratmeter till 350 kronor per kvadratmeters bostadsyta förväntas. För ett hus på 130 kvadratmeter skulle det vara cirka 40 000 till 50 000 kronor i kostnader. Väggarna måste dock stängas och väggen återställas efter renoveringen. Dessa kostnader är dock relativt obetydliga om väggarna ändå ska renoveras senare – till exempel för att vattenledningarna byts ut som en del av en fullständig renovering av byggnaden. För att spara kostnaderna för att lägga rören inuti väggen kan de också installeras på gips vid behov. Dessutom kan de nya vattenledningarna läggas bakom en väggkonstruktion. I detta fall skulle inbäddning i väggen också vara överflödig, eftersom rören inte längre kommer att synas. Att lägga på gips betyder mycket mindre ansträngning. Renovering med kombinerade metoder Vid behov kan olika metoder också användas inom olika områden. Delvis renovering är också möjlig, särskilt om bara enskilda delar av huset renoveras. För att renovera rören i badrummet måste de befintliga kakelplattorna tas bort. En icke-förstörande öppning av väggen i ett kaklat badrum är inte möjligt i detta fall. Om vattenledningarna ska bytas ut är detta bara möjligt vid en tidpunkt då badrummet ska renoveras. Om badrumsrenoveringen skjuts upp, är det initialt meningsfullt att förstöra de kaklade väggarna. Skador reparation Efter ett vattenrörsbrott, i vilket skador på ett enda rör hittades, finns det naturligtvis inget annat att göra än att byta ut den aktuella vattenledningen, även om väggen i fråga måste öppnas för att förstöra den. Sådant selektivt utbytesarbete på rör orsakar emellertid helt andra kostnader än en fullständig ersättning av alla vattenledningar

Läs mer »