Kamerakontroll av avloppet

Både i och utanför byggnaderna kan våra inspektörer inspektera avloppet internt, med en kamerakontroll, med en avloppskamera och kontrollera om det finns läckor. Under en sådan avloppsinspektion eller läckagedetektering med en inspektionskamera följer inspektörerna på Rörinspektionen vägen för avloppsinspektionskameran genom avloppssystemet på en skärm. De utbildas för att känna igen olika skador. Baserat på kamerabilderna kan de uppskatta situationens allvar. Bilderna har en omfattande rapport med en digital ritning av det inspekterade avloppssystemet. På grundval av rapporten ges råd för att optimera avloppet.

Kamerakontroll för olika diametrar
Med hjälp av våra endoskopiska instrument kan vi inspektera rör med en diameter från 15 millimeter. Upp till diametrar på ungefär 280 millimeter är möjlig med push-kamerasystemen. Kameran införs i avloppet för inspektion med en tryckkabel. Våra rörliga kameror kan så småningom visualisera avlopp upp till en diameter på 3 meter. Innan den mobila inspektionskameran används måste avloppet rengöras noggrant så långt som möjligt.
Kamerakontroll med förstklassig kamera
Rörinspektionen har investerat i den senaste utvecklingen inom mobilkamera. Vi använder marknadens ledande avloppskamera eftersom den ger en virtuell bild av avloppet. Efteråt är det möjligt för avloppsnätledaren att självständigt bedöma avloppet, oberoende av inspektören. Inlopp eller avvikelser kan mätas till millimetern efter inspektionen har genomförts

Procedur kamerakontroll av avloppet
Innan kamerainspektionen av Rörinspektionen utarbetas en inspektionsplan tillsammans med dig, som företag eller privatperson, inspektionsplanen innehåller följande frågor;

• syftet med kamerainspektionen
• omfattningen av inspektionen av kameran
• inspektionsmetoden (visuell eller icke-visuell)
• önskad bildkvalitet
• vilka objekt som ska inspekteras
• det totala antalet rinnande meter avlopp som ska inspekteras
• startdatum och uppskattning av antalet arbetsdagar som krävs för inspektionsverksamheten
• rapporteringssätt och tid

Avloppsinspektion med en kamera som känner av tryck
En av dessa kameror är ett mycket praktiskt och effektivt verktyg för att inspektera brytpunkter i avlopp. Denna inspektionskamera skjuts genom röret och en skärm kan användas för att kontrollera om det finns problem med avloppet. Exempelvis kan blockeringar, sprickor eller dåliga anslutningar vara direkt synliga och den exakta platsen där avloppsproblemet uppstår kan fastställas. Kameran hittar lätt igenom rör med böjningar så att hela avloppssystemet kan kartläggas korrekt.
Avloppskamerans kamerahuvud är vattentäta och inspektionskameran är lämplig för avloppsbesiktningar av avlopp och rör med en diameter från 15 till 280 mm. Rörinspektionen har också mobilkameror tillgängliga för inspektion av avlopp med en stor diameter på upp till 3 meter. Avloppskameran är utrustad med belysning och en sond så att våra tekniker lätt kan hitta kameran.

Kamerans avloppsinspektion och läckagedetektion
Om du som företag eller privatperson ingår ett underhållskontrakt med Rörinspektionen i Stockholm för periodiskt underhåll, inspektion eller läckagedetektering av avloppet, kan du vara säker på att vi kommer att arbeta med de modernaste sätten. Som nämnts, med vår moderna avloppskamera som känner av och visar vart det har brustit någonstans, kan våra inspektörer mycket exakt visualisera avloppsstatus och enkelt hitta eventuella blockeringar eller läckage.