Rörmokare Stockholm & Malmö

Rörmokare A/D Stockholm – AB. Rörmokares räddningstjänst

Rörmokare Malmö? Vi finns här för dig! Ring oss utan förpliktelser. Vi är glada att ge dig råd.

Under de senaste åren och decennierna har rörmokaren eller vatten installatören kallats in för att reparera vattenskador. Idag utförs detta arbete av den skickliga hantverkaren som utbildats till anläggningsmekaniker för sanitets-, värme- och luftkonditioneringsteknik. Han är en beprövad specialist på vattenförsörjningssystem i byggnader; från enfamiljshus och flerfamiljshus till höghus eller stora bostadsområden. Varje hushåll är anslutet till det färska och avloppssystemet med sina tvättstuga såsom badrum, gästtoalett, kök och tvättstuga. Husets anslutning leder från byggnaden via den privata fastigheten till det offentliga avloppsavloppet nedanför gatan. Mycket kan hända tills det använda vattnet kommer dit i mycket större avloppsrör. Rörsystemet i och framför byggnaden kan bli igensatt eller sprött. Sådana skador på den åkande blir synlig endast när det smutsiga vattnet inte längre avlopp, men bygger upp och i värsta fall tar motsatt väg. Senast nu, sägs det, Danmark är i nöd.

Rörmokare Stockholm med ett brett utbud av tjänster

Offret kan inte hjälpa sig själv i en sådan nödsituation. Han är bokstavligen hjälplös från vattenskador och vet bara att något måste hända så snart som möjligt. I det här läget är vi efterfrågade som rörmokare i och för Stockholm. Som ett medelstort företag som har etablerats i många år är det en del av vårt dagliga arbete med att reparera vattenskador som rörblockering eller rörbrott.

Som specialistföretag för sanitets-, luftkonditionerings- och värmeteknik erbjuder vi våra kunder

  1. Regelbunden VVS-tjänst och 24h VVS-räddningstjänst i och för Stockholm
  2. Rengöring av vattenrör
  3. Reparation av vattenrörsbrott
  4. Borttagning av vattenskador
  5. Underhåll, underhåll och reparation av värmesystem
  6. 3-årig hantverksgaranti på alla nya anläggningar
  7. 10% rabatt på alla tjänster för våra stamkunder
  8. Aktuellt, tillförlitligt och diskret orderutförande

Pipelineskador – inte alltid orsakade av användaren

Den boende i huset är ofta, men inte alls alltid, orsaken till en rörblockering i utloppssystemet för det smutsiga vattnet. Detta innehåller en mängd olika komponenter och partiklar som användaren inte kan påverka alls. De fäster sig på rörens innerväggar, härdar eller klumpar ihop sig där och begränsar därmed spillvattnets permeabilitet på lång sikt. Detta dränerar bort, sylt och träskor hela avloppet senast i en rörböj. Den uppmärksamma användaren märker de första tecknen på tidigare okända ljud eller en klunk i avloppet. Om han reagerar nu och ringer rörmokaren i Stockholm, då värre kan förhindras. Situationen blir särskilt osäker i händelse av felaktig användning av avloppet, till exempel genom bortskaffande av tunga eller olösliga material. Det är bara en tidsfråga innan ingenting är möjligt.

Värmefel på vintern – inget är värre

Som rörmokare i Stockholm är vi också rätt kontakt för eventuella problem med uppvärmning. Ingenting är mer obehagligt än när radiatorn inte blir varm på vintermorgonen eller färskvattnet förblir kallt. Borsta tänder och duscha kommer att bli en veritabel prövning. Många uppvärmningsproblem kan undvikas genom att underhålla värmesystemet under sommarmånaderna och reparera det efter behov. Detta är lätt att planera; en strejk av uppvärmningen, å andra sidan, inte tillkännage sig, men inträffar från en minut till nästa. Då kan även de få timmar vi behöver hitta och reparera värmeskadorna bli evigheten.

Året runt VVS-räddningstjänsten för Stockholm

Vi kompletterar vår vanliga VVS-tjänst på vardagar från före och på eftermiddagen med en 24-h VVS-räddningstjänst i och för Stockholm. Räddningstjänsten innebär att vi erbjuder samma tjänster utan några begränsningar; på helger och allmänna helgdagar. Vår hotline är öppen 24 timmar om dygnet. Kundordern görs per telefon, och senast en till en och en halv timme senare är vi här i Stockholm på skadeplats. Erfarenheten har visat att det inte kommer att ta mer än en timme för det använda vattnet att rinna av igen, uppvärmningen att starta och färskvatten